Bad boy (rozšíření Confisia)
Obsah povídky není vhdoný pro maldší 15 let.
Pokračovat