Hidanovo vnitøní "já"
Obsah povídky není vhdoný pro maldší 15 let.
Pokračovat