Schvalování

Níže uvedené zásady pro přidávání povídek na web jsou pouze doporučující a striktnost, s jakou budou na autorovi požadovány, závisí na uvážení administrátora.

1. Oddělení přímé řeči.

Doporučuje se oddělovat jednotlivé přímé řeči odstavci.

2. Správné psaní uvozovek.
Uvozovky musí být adekvátní k použitému jazyku vyprávění a typograficky správné, musí být napsané dle normy.

3. Správná typografie.
Psaní uvozovek, čárek, teček, závorek, pomlček, dvojteček i jiné interpunkce musí být použito správně především ve vztahu k mezerám.

Administrátor může text nesplňující daná kritéria buďto vrátit autorovi k přepracování, nebo opravit. Pokud se rozhodne text opravit, není povinen uchovat veškeré zvláštnosti autorem vložené (např. vložené obrazové soubory, odkazy či videa).

Administrátor není povinen opravovat gramatické chyby textu.