Pomsta je silnější, než smrt.
Obsah povídky není vhdoný pro maldší 15 let.
Pokračovat